เปลี่ยนนายจ้าง

บริการ เปลี่ยนนายจ้าง

ให้ บริการ เปลี่ยนนายจ้าง แจ้งเข้าและแจ้งออกแรงงานต่างด้าว นายจ้างที่มีความต้องการแจ้งเข้า หรือ แจ้งออกน้องต่างด้าวเรียกใช้บริการจุลลกะ เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่าน ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินไปที่จัดหางานเพื่อแจ้งออกแรงงานต่างด้าว

ค่าบริการเปลี่ยนนานจ้าง

ค่าบริการ แจ้งออกแรงงานต่างด้าว 1500 บาท
ค่าบริการ แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว 1500 บาท
กรณีใช้บริการแจ้งเข้าและแจ้งออก 2500 บาท
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง 400 บาท ต่อคน
ค่าเงินประกันแรงงาน 1,000 บาท ต่อ คน

เอกสารนายจ้าง

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งออกแรงงานต่างด้าว

เอกสารนายจ้าง

 1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 3. (นิติบุคคล) ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด
 4. พร้อมลงนาม+ประทับตราบริษัท

เอกสารแรงงาน

 1. สำเนาพาสปอร์ต
 2. สำเนาวีซ่า
 3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

เอกสารนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เฉพาะงานก่อสร้าง ต้องใช้สัญญาก่อสร้าง 1 ชุด

เอกสารแรงงาน

 1. พาสปอร์ตเล่มจริง
 2. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้งครึ่ง 3 รูป
 4. ใบแจ้งออกตัวจริง อายุไม่60 วัน
Add friend

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าว 2 มิติ MOU นำเข้าเพิ่ม-ผ่อนผันอยู่ต่อ

กรมการจัดหางานยันไทยมีความพร้อมแก้แรงงานต่างด้าวขาดแคลน ส่งดีมานด์นำเข้าตาม MOU แล้วเกือบ 1.5 แสนคน และผ่อนผันให้แรงงานเดิมอยู่ต่อ

อ่านต่อ

ข่าวนําเข้าแรงงานต่างด้าว

ก.แรงงาน เปิดนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ชะลอการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

อ่านต่อ

กลุ่มแรงงานMOU

ไทยเปิดด่าน แม่สอดรับแรงงานเมียนมากลุ่มแรก เข้ามาทำงานตาม MOU

กระทรวงแรงงาน พร้อมให้แรงงานข้ามชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยตาม MOU โดยไม่ต้องกักตัว ลดค่าใช้จ่ายนายจ้าง

อ่านต่อ

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี จำกัด

ForeignWorker Employment Agency Theethawee Company Limited

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150