google-site-verification=LXVxhXKo8ExZbAOgRQCXvIVHY1OeuKibKIC9l0JQTL8

ประเทศลาวมีกี่จังหวัด

ประเทศลาวมีกี่จังหวัด

“ประเทศลาวเป็นประเทศที่ภูมิใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ยาวนานของตน, โดยมีจังหวัดทั้งสิ้น 18 จังหวัด คนลาวเป็นคนที่เป็นมิตร, รักความสงบ, และมีความภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับคนไทยมากๆ

ด้วยเหตุนี้, บริษัท ธีร์ทวี ขอแนะนำการจ้างแรงงานลาวเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานที่บริษัทของคุณ ไม่เพียงแต่จะช่วยเติมเต็มตำแหน่งงานที่คนไทยเลือกไม่ทำ, แต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย-ลาว และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์และพัฒนาไปด้วยกัน.”


ลาวมีจังหวัดทั้งหมด 18 จังหวัด ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาไทยดังนี้:

1. จังหวัดแอตตะปู
2. จังหวัดโบรา
3. จังหวัดโบริเค็น
4. จังหวัดชัมพาน
5. จังหวัดซาบานนาเก็ต
6. จังหวัดหลวงพระบาง
7. จังหวัดหลวงนามทา
8. จังหวัดหวียงจันทร์
9. จังหวัดหวียงขวัญ
10. จังหวัดกำแพงเพชร
11. จังหวัดขามเมือง
12. จังหวัดซาลาวัน
13. จังหวัดเซก้อง
14. จังหวัดซาวันนาเก็ต
15. จังหวัดซายาบูรี
16. จังหวัดซายาบูลี
17. จังหวัดหวียงสา
18. จังหวัดซามนาคิต

MENU

LINE

MOUลาว

บริการทําเอกสารMOUลาว
Read more

MOUกัมพูชา

บริการทําเอกสารMOUกัมพูชา
Read more

MOUเมียนมา

บริการทําเอกสารMOUเมียนมา
Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *